06 - 3831 0900 stralendfit@ellendrost.nl

DISCLAIMER

Disclaimer BE-leefstijl

Als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82084211, hierna te noemen be-leefstijl, verleent u hierbij toegang tot www.be-leefstijl.nl. Be-leefstijl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarvan mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Be-leefstijl spant zich in om de inhoud van deze website zo geregeld mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van be-leefstijl. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met be-leefstijl. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan be-leefstijl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij be-leefstijl. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van be-leefstijl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Ik zal deze disclaimer af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer ik mijn website aanpas of mijn voorwaarden wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op.

Locatie

Nunspeet en omgeving

Telefoonnummer

06 38 31 09 00

E-mailadres

stralendfit@ellendrost.nl