06 - 3831 0900 stralendfit@ellendrost.nl

PRIVACY
VERKLARING

Privacyverklaring BE-leefstijl

Wanneer u gebruik maakt van mijn dienstverlening, vertrouwt u aan mij uw gegevens toe. Ik begrijp dat dit een grote verantwoordelijkheid is en werk er hard aan om uw gegevens te beschermen en u er de controle over te geven.

Artikel 1: Inleiding
Dit is de Privacyverklaring van be-leefstijl, gevestigd te Nunspeet en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82084211. In deze verklaring leest u hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens die in het contact met u worden verkregen. Be-leefstijl voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens
Uw privacy is voor mij heel belangrijk. Ik doe mijn uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen leveren en mijn dienstverlening aan u te waarborgen, heb ik wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Be-leefstijl verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:
• het verlenen en factureren van mijn diensten
• het verzenden van nieuwsbrieven
• de afhandeling van overeenkomsten en informatieverstrekking over het verloop daarvan
• de opslag van klantgegevens in mijn systeem, om de overeenkomst tussen u en be-leefstijl te kunnen uitvoeren
• het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren het verstrekken van informatie en/of aanbiedingen

Artikel 3: Beveiliging
Ik neem de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en voer daartoe passende technische en organisatorische maatregelen door ter bescherming tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens. Ik wijs je er echter op dat ik de beveiligingsrisico’s die samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kan elimineren.

Artikel 4: Gegevens van websitebezoek
Mijn website adres is: www.be-leefstijl.nl.
Ik ontvang gegevens op basis van uw bezoek aan mijn website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruik ik om een beter beeld te krijgen van mijn klanten en om mijn dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Bekijk hiervoor de Cookieverklaring welke u kunt vinden op de website.

Artikel 5: Gegevens opvragen, aanpassen en verwijderen
Persoonsgegevens die aan mij zijn verstrekt kunnen op elk gewenst moment opgevraagd, aangepast of verwijderd worden. U dient hiervoor persoonlijk contact op te nemen met be-leefstijl.

Artikel 6: Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer u de dienstverlening bij mij eindigt, bewaar ik sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Ik verwijder gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietig ik alle gegevens. U heeft recht op inzage van de gegevens die ik van u heb nadat de dienstverlening bij mij is beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij mij. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek.

Locatie

Nunspeet en omgeving

Telefoonnummer

06 38 31 09 00

E-mailadres

stralendfit@ellendrost.nl